kronika


kronika
Żywa, chodząca kronika «ktoś dobrze pamiętający jakieś wydarzenia lub zorientowany w czasach sobie współczesnych»: Chodzącą kroniką rewolucyjnych dziejów Krakowa jest ich współtwórca – tow. Bolesław Drobner. Robot 03/09/1947. Znało go przecież całe miasteczko, rósł w nim od pętaka. Stary Józef, żywa kronika tej dziury, za kieliszek czystej prawił, plącząc się, długie o nim historie. M. Nowakowski, Od Benka.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • kronika — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. kronikaice {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} chronologiczny zapis ważniejszych wydarzeń z życia jakiejś organizacji, instytucji, państwa, grupy społecznej; także sporządzony ex… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Krónika — Pays  Roumanie Langue Hongrois Périodicité Quotidienne Genre Généraliste Diffusion …   Wikipédia en Français

  • kronika — krònika ž <D L ici> DEFINICIJA 1. tekst u kojem se bilježe događaji po slijedu u vremenu [Kronika popa Dukljanina] 2. rubrika u novinama ili u časopisu itd. u kojoj se sustavno prate svakodnevna zbivanja SINTAGMA crna kronika publ. novinska …   Hrvatski jezični portal

  • krònika — ž 〈D L ici〉 1. {{001f}}tekst u kojem se bilježe događaji po slijedu u vremenu [Kronika popa Dukljanina] 2. {{001f}}rubrika u novinama ili u časopisu itd. u kojoj se sustavno prate svakodnevna zbivanja ∆ {{001f}}crna ∼ publ. novinska rubrika koja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kronika — krònika dkt. Dienõs, saváitės krònika …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • krónika — e ž (ọ) obširnejši zapis pomembnejših dogodkov po zaporedju dogajanja: pisati kroniko; brati kaj v starih kronikah; kronika cerkve, gradu // navadno s prilastkom časopisni zapisi pomembnejših dogodkov s kakega področja: dnevna kronika; šolska… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kronika — ż III, CMs. kronikaice; lm D. kronikaik 1. «chronologiczny zapis wydarzeń z życia państwa, instytucji, organizacji itp. nie wyjaśniający zazwyczaj ich związku przyczynowego» Kronika szkolna. Kronika Galla Anonima. ◊ Chodząca, żywa kronika «ktoś… …   Słownik języka polskiego

  • Krónika — Infobox Newspaper name = type = Daily newspaper format = foundation = November 1999 language = Hungarian owners = Krónika Kiadó headquarters = Septimiu Albini street 113 Cluj Napoca, Romania editor = Samu Csinta website = [http://www.kronika.ro]… …   Wikipedia

  • kronika — krònika sf. (1) 1. M, DŽ chronologinis įvykių aprašymas, metraštis: Ši kronika esanti surašyta XI amžiaus pabaigoje K.Būg. 2. DŽ laikraščių skyrius, kur surašyti dienos įvykiai. 3. DŽ filmas, vaizduojantis aktualius visuomeninio gyvenimo įvykius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krönika — s ( n, krönikor) MASSMED översikt i tidsföljd över händelser, konstkrönika …   Clue 9 Svensk Ordbok